Recent Articles

Beyin Anjiyosu ile Görüntüleme

| 26 Haziran 2012 | 0 Comments

Beyin anjiyosu ile görüntülemede Emar (MR) çekilir ve  beyindeki hasarlı alan görüntülenir. Genellikle aynı seansta emar anjiografi de çekilerek tıkanmaya neden olan damar tesbit edilmeye çalışılır. Daha sonra da, renkli Doppler ultrasonografi yapılarak boyun damarları incelenir. İnmede  genellikle en sık rastlanan neden, iç karotis damar darlığından beyin  damarlarına pıhtı atmasıdır.

Continue Reading

Beyin Damarı Tıkanıklığı Belirtileri

| 26 Haziran 2012 | 0 Comments

Bunun yerine, tıkanma ve bağlantı ani ya da yavaş ve yeterli kollateral varlığı ya da yokluğu bağlı olarak değişebilir. Uzun yıllar boyunca yavaş ilerleyen hastalar, tıkanma, karotid veya vertebral arter tıkanıklığı ciddi bir şikayet hatta birkaç diğer koşullar vardı.

Continue Reading

Beyin Damarı Tıkanıklıkları

| 26 Haziran 2012 | 0 Comments

Beyin damar tıkanıklığı, beyin ve beyinciği besleyen,  boyunda ve kafa içindeki damarlarda oluşan tıkanıklıklar anlamında  kullanılılır. Bu tıkanıklıklar vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi bazı durumlarda hiç şikayete neden olmaz iken, bazı durumlarda da felç (inme) ve  hatta ölüme neden olabilir.

Continue Reading

Anjiyografi Nedir?

| 26 Haziran 2012 | 0 Comments

Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesine denir. Damar içine damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, özel röntgen cihazları yardımıyla DSA adı verilen filmler elde edilir.

Continue Reading

Beyin Anjiyosu

| 26 Haziran 2012 | 0 Comments

Beyin anjiyosunda MR anjiografi vücuttaki damarların görüntülendiği bir MR çalışmasıdır. MR  teknolojisi kullanarak damar hastalıklarının tanısında son yıllarda oldukça sık  kullanılmaktadır. İlaç verilmeden büyük ana damarlar rahatça  görüntülenebilmektedir.

Continue Reading